Audyt oprogramowania i sprzętu

Prowadząc firmę często nie mamy czasu bądź też nie przywiązujemy wagi do tego jakie oprogramowanie i jakie pliki przechowują pracownicy na swoich komputerach. Przeprowadzanie Audytu legalności oprogramowania raz na rok, a najrzadziej raz na dwa lata daje pewność, że Kadra użytkująca sprzęt firmy jest uświadomiona zagrożenia płynącego z instalowania oraz korzystania z nielegalnego oprogramowania oraz ukazuje w jaki sposób są użytkowane komputery. Należy pamiętać, że odpowiedzialną osobą za użytkowanie nielegalnego oprogramowania w firmie jest Zarządzający firmą, a nie pracownik, który z danego oprogramowania korzysta. Audyt legalności oprogramowania to nie tylko raport z porównaniem zakupionego oprogramowania, a faktycznie zainstalowanego na sprzęcie, ale jest to bardzo dobre narzędzie do planowania wydatków na kolejny okres budżetowy. Audyt sprzętu komputerowego daje obraz posiadanego sprzętu informatycznego daje podstawy do tworzenia budżetu oraz planu utylizacji na kolejny okres budżetowy. Firma ALLIGO świadczy usługi Audytu oprogramowania oraz sprzętu korzystając z profesjonalnych rozwiązań zakupionych i utrzymywanych w tym celu.

Usługa Audytu oprogramowania składa się z dwóch etapów:

- Audyt wstępny, po którym Kontrahent otrzymuje raport wstępny z wykazem posiadanego oprogramowania i z wykazem faktycznie zainstalowanego oprogramowania wraz z typami plików, które są przechowywane na dyskach w firmie. W raporcie wstępnym zawarte są zalecenia, do których Kontrahent powinien się zastosować przed audytem końcowym.
- Audyt końcowy, po którym Kontrahent otrzymuje raport końcowy z informacją czy zalecenia z raportu wstępnego zostały spełnione. W przypadku spełnienia zaleceń Kontrahent otrzymuje Certyfikat legalności zainstalowanego oprogramowania w firmie. W trakcie audytów zarówno, wstępnego jak i końcowego Audytorzy ALLIGO uświadamiają wszystkich pracowników o zagrożeniach jakie wiążą się z korzystania nielegalnego oprogramowania oraz przekazują "dobre praktyki" odnośnie bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych. Audyt legalności oprogramowania jest wykonywany zawsze jako wstępny projekt przed podpisaniem umowy obsługi lub jako dodatkowy projekt, który może być wykonany w dowolnym dogodnym dla Państwa czasie niezależnie od umowy serwisowej.

Alligo Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Erazma Ciołka 13\10
01-445 Warszawa