Bezpieczeństwo | Zapewnienie ciągłości działania SLA

Najważniejsza jest dla nas płynność działania Państwa firmy. Już na początku określamy jakie elementy wpływają na ciągłość pracy Państwa firmy i dla każdego elementu określamy maksymalny czas przestoju dopuszczalny przez firmę. Tak określony system jest utrzymywany w taki sposób aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa i ciągłości działania w koordynacji z zewnętrznymi firmami dostarczającymi poszczególne części systemu.

Zapory sieciowe – konfiguracja i utrzymanie | Zapewnienie ciągłości działania SLA

Najważniejsza jest dla nas płynność działania Państwa firmy. Już na początku określamy jakie elementy wpływają na ciągłość pracy Państwa firmy i dla każdego elementu określamy maksymalny czas przestoju dopuszczalny przez firmę. Tak określony system jest utrzymywany w taki sposób aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa i ciągłości działania w koordynacji z zewnętrznymi firmami dostarczającymi poszczególne części systemu.

Analiza i utrzymanie rejestru zdarzeń


Każde zdarzenie IT, które jest odchyleniem od normy, jest zapisywane w bazie danych systemu monitorującego. Wielość i złożoność takich zapisów byłaby niemożliwa do analizy, bez wiedzy i doświadczenia jakim dysponujemy. Tak jak mówi się „wiemy co w trawie piszczy”, my możemy powiedzieć „wiemy co się dzieje w sieci”. Każdy ruch internetowy jest przez nas poddawany szczegółowej analizie, gdy system wykryje podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa działania firmy.

Zapewnienie ciągłości działania SLA


Dzięki umowom SLA, na różnego rodzaju usługi i komponenty systemu informatycznego mają Państwo zawsze gwarancję najwyższej jakości usług oraz ciągłości działania biznesu. Nasi administratorzy oraz cały zespół ludzi, pracuje nad tym aby zapewnić administrację także umowami od obcych dostawców tak aby zapewnić ochronę w kluczowych obszarach IT, które wpływają na funkcjonowanie całego biznesu. Naszym klientom zapewniamy bezpieczeństwo, poprzez analizę kluczowych obszarów, propozycję zastosowania umów SLA na najważniejsze elementy oraz ich utrzymanie w ciągłości.

Systemy backupu – instalacja i utrzymanie


Systemy backupu są niezbędnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo danych. Każda firma gromadzi dane, które są niezbędne do przetrwania firmy (dane o kontrahentach, płatnościach, fakturach, dane o zamówieniach itp.) W przypadku utraty tego typu danych, bez posiadania tych informacji firma mogłaby upaść w przeciągu kilku miesięcy. Niezbędne jest zapewnienie, że nawet w przypadku takich zdarzeń jak pożar, awaria sprzętu czy działanie wirusa komputerowego będziemy w stanie odzyskać dane. Do tego służą systemy backupu, które dzięki skomplikowanym mechanizmom zapisu mogą w szybkim tempie zapisać na zewnętrznym nośniku (np. taśmie) wszystkie lub wybrane dane zgromadzone w firmie. Nasza firma dba o utrzymanie tych systemów oraz o wymianę i wywóz taśm na których zgromadzone są te dane tak, aby zapewnić możliwość ich odzyskania w przypadku ww. okoliczności.

Codzienna kopia zapasowa danych


 

Odzyskiwanie danych z kopii i nośników


 

Kasowanie danych z nośników


W dobie wymiany informacji niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa danym. Takie dane jak dane księgowe, kadrowe, czy tajemnice firmy, procedury i wewnętrzne szkolenia nie powinny nigdy wypłynąć do konkurencji czy osób niepowołanych. Skasowanie danych poprzez usunięcie ich z systemu operacyjnego nie zapewnia takiego bezpieczeństwa. Dane takie można w prosty sposób przywrócić, ponieważ są one w dalszym ciągu fizycznym zapisem na nośniku. Aby definitywnie skasować dane, trzeba je wymazać sektor po sektorze lub wyczyścić talerze dysku specjalnym magnetyzerem, który pomiesza strukturę dysku. Nasza firma zapewnia naszych klientów, że dane poufne nigdy nie wypłyną do obcych rąk – nasza umowa zawsze zapewnia poufność danych klientów.

Bezpieczeństwo


Zapewnienie ciągłości działania SLA - najważniejsza jest dla nas płynność działania Państwa firmy. Już na początku określamy jakie elementy wpływają na ciągłość pracy Państwa firmy i dla każdego elementu określamy maksymalny czas przestoju dopuszczalny przez firmę. Tak określony system jest utrzymywany w taki sposób aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa i ciągłości działania w koordynacji z zewnętrznymi firmami dostarczającymi poszczególne części systemu.

Utrzymanie systemów


Utrzymanie systemów antywirusowych
Utrzymanie systemów antyspamowych
Utrzymanie systemu monitoringu i alertowania
 

Przenieś firmę do chmury


Zrealizujemy pełny proces przejścia Państwa IT do chmury niezależnie od jej wielkości, dzięki czemu całkowicie odciążymy Państwa od konieczności wyboru sprzętu, platform serwerowych oraz związanych z tym kosztów zakupu i utrzymania, dodatkowo zyskają Państwo najczęściej wykorzystywany pakiet biurowy Office zawsze w najnowszej wersji. System informatyczny w chmurze pozwala na prowadzenie biznesu z dowolnego miejsca na świecie – te same dane, te same aplikacje, uniezależnione od sprzętu, który zazwyczaj stoi w firmie i nie można go łatwo przenieść – po przeniesieniu do chmury przestaną być ograniczeniem rozwoju. Dodatkowo całkowicie uniezależniają się Państwo od konieczności zapewnienia bezpieczeństwa swoim danym. Przeniesienie serwerów do chmury umożliwia rozproszenie danych na kilkudziesięciu serwerach na świecie – nie jest możliwa utrata takich danych a dodatkowe szyfrowanie uniemożliwia dostęp osób niepowołanych.

Dzięki przeniesieniu usług IT do chmury Microsoft zyskują Państwo:

  • niezależność od miejsca siedziby firmy – serwery dostępne są z dowolnego miejsca na świecie z dowolnego komputera z dostępem do sieci Internet
  • bezpieczeństwo danych – dane są trzymane na kilkudziesięciu serwerach, co uniemożliwia ich utratę
  • bezpieczeństwo ciągłości działania – rozproszone i w pełni powielone środowisko uniezależnia firmę od wadliwego sprzętu, który w każdej chwili może zostać uszkodzony lub ulec awarii
  • płatność jedynie za faktycznie zużycie zasobów (wydajność procesora, wielkość wykorzystywanej pamięci, wielkość wykorzystywanej przestrzeni dyskowej
  • pakiet Office zawsze w najnowszej wersji
  • niezależność od wysoko wykwalifikowanych administratorów serwerów – za sprzęt odpowiada firma Microsoft – firma gwarantująca ciągłość pracy systemu przez 99,9% czasu trwania umowy
  • brak konieczności zakupu, rozbudowy i utrzymywania serwerów w firmie
  • obsługę systemu informatycznego 24h/dobę, 7 dni w tygodniu – mogą Państwo liczyć na pomoc zawsze wtedy kiedy tego potrzebujecie a nie tylko wtedy gdy pracuje informatyk…

Alligo Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Erazma Ciołka 13\10
01-445 Warszawa