Analiza przedwdrożeniowa

Potrafimy zrozumieć oczekiwania biznesu i zapisać je w formie precyzyjnych i jednoznacznych wymagań. Wiemy, jakie informacje są kluczowe dla dostawców oprogramowania i systemów informatycznych i zajmujemy się "przetłumaczeniem" oczekiwań klientów na treści niezbędne do przygotowania i wdrożenia systemów niezbędnych do działania danego biznesu. Zlecając wykonanie systemu informatycznego lub przystępując do jego wdrożenia, trzeba zdefiniować wymagania, jakie ten system ma spełniać. Wymagania muszą być zdefiniowane precyzyjnie, a przede wszystkim muszą być kompletne. Przekroczenie ram czasowych i budżetowych projektu jest najczęściej spowodowane właśnie nieprecyzyjnymi lub niekompletnymi wymaganiami, które w fazie wdrożenia stanowią zagrożenie dla powodzenia całego projektu. Do profesjonalnego definiowania wymagań potrzebna jest specjalistyczna wiedza biznesowa z dziedziny, którą będzie wspierał system. Wieloletnie doświadczenie w pracy przy wdrożeniach projektów informatycznych pozwalają nam twierdzić, że wiemy doskonale, jakie informacje są kluczowe z punktu widzenia wykonawcy systemu. Dlatego oferujemy przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i stworzenie profesjonalnej specyfikacji wymagań, którą można przekazać wykonawcy.

Projektowanie systemów informatycznych


Jakość analizy i projektu systemu, może być czynnikiem decydującym o powodzeniu projektu informatycznego lub jego braku. Wielu decyzji podjętych na tym etapie nie da się już odwrócić podczas wdrożenia, albo są bardzo czasochłonne i kosztowne. Produktem prac analitycznych i projektowych jest dokumentacja analityczna i projektowa, obejmująca między innymi: wymagania biznesowe, wizje obszarów biznesowych, przypadki użycia, wymagania systemowe, model klas oraz architekturę techniczną systemu - a więc to wszytko co stanowić ma projekt do zbudowania systemu.

Zarządzanie projektem


Usługa obejmuje: doradztwo w zakresie decyzji projektowych, uczestnictwo w spotkaniach z dostawcą oraz przygotowywanie i opiniowanie korespondencji projektowej.

Pomoc w doborze dostawcy oprogramowania, usług informatycznych lub sprzętu.

Realizacja celu obejmuje m.in.:


Opracowanie zapytania ofertowego do dostawców,
kontakty referencyjne przedsiębiorstwa z klientami dostawców systemów informatycznych oraz ich ocena, przeprowadzanie prezentacji systemów informatycznych i dostawców usług towarzyszących oraz ich ocena,  kompleksowa ocena wymagań funkcjonalnych i technicznych przedsiębiorstwa wobec systemu oraz ofert ich dostawców i rekomendację najlepszego rozwiązania, tj. systemu informatycznego i dostawcy usług towarzyszących, uwzględniającego specyfikę i wymagania przedsiębiorstwa.

Weryfikacja prawna i merytoryczna umów

Opracowanie projektu umowy z dostawcą na dostawę oprogramowania, usług towarzyszących i/lub platformy sprzętowej, uwzględniającego wszystkie wymogi bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i zapewniającego osiągnięcie celów przedsięwzięcia przy zakładanym budżecie, czasie, zasobach i wymaganiach. Analizę i ocenę zapisów merytorycznych umowy w następujących obszarach: warunki licencjonowania, warunki wdrożenia, warunki serwisowania, warunki dostawy i serwisowania platformy sprzętowej, opracowanie raportu dla Zarządu przedsiębiorstwa, zawierającego w szczególności rekomendację koncepcyjną projektu.

Alligo Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Erazma Ciołka 13\10
01-445 Warszawa