Wsparcie techniczne i helpdesk - usługi

Obsługa incydentów i tworzenie bazy wiedzy


Incydenty w każdym skomplikowanym środowisku informatycznym to normalna rzecz. Coś działało, nagle z „niewiadomych” przyczyn przestaje działać. Ważna jest w tym przypadku reakcja – niektóre incydenty mogą przeobrazić się w szybkim tempie w duży problem, zagrażający bezpieczeństwu i płynnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Trzeba działać szybko, aby sytuację przywrócić do stanu pierwotnego. Dzięki stosowanym procedurom oraz wciąż rozbudowywanej bazie wiedzy, nasi specjaliści są gotowi w każdej chwili pomóc w każdy sposób w zależności od konieczności – najpierw każdy problem jest badany, aby znaleźć przyczynę i móc ją wyeliminować. Na końcu, jeżeli incydent pojawił się po raz pierwszy, zostaje utworzony nowy wpis w bazie wiedzy. Dzięki temu gdyby kiedyś, w przyszłości podobny problem wystąpił jeszcze raz, szybciej będzie można znaleźć awarie i jej powód oraz usunąć ją w jak najkrótszym czasie.

Zdalna pomoc techniczna (servicedesk)


W każdej chwili jesteśmy w stanie pomóc bez względu na to, w którym miejscu na świecie znajduje się pracownik – wystarczy dostęp do Internetu aby specjalista mógł połączyć się z komputerem aby pomóc rozwiązać problem.

Pomoc techniczna na miejscu (helpdesk)


Informatyk na miejscu w ustalonym przedziale czasu, a także zawsze w przypadku nagłej potrzeby.

Administracja serwerami


Stały nadzór nad sercem systemu informatycznego. Nasi specjaliści dzięki specjalistycznym systemom monitoringu oraz wdrożonym procedurom nadzorują ciągłość działania najważniejszego sprzętu w firmie. W każdej chwili bez konieczności wizyty u Państwa w biurze jesteśmy w stanie rozwiązać 99% problemów z systemem.

Administracja systemami


Określone elementy systemu takie jak serwery, routery, switche oraz oprogramowanie, wpływają na działanie całego systemu na którym opiera się funkcjonowanie całej organizacji. Niezbędne jest postępowanie zgodnie z ustalonymi procedurami aby zapewnić ciągłość działania systemu takie jak: wprowadzanie aktualizacji i poprawek do systemu, dbanie o ciągłość gwarancji. Nasi specjaliści wykonują to wszystko w oparciu o przygotowane procedury, w ściśle ustalonym czasie oraz w ustalony sposób.

Administracja usługami telefonii


Każdy system informatyczny wymaga nadzoru nad jego funkcjonowaniem. Oprogramowanie w dzisiejszych czasach bardzo szybko się zmienia, ponieważ zmieniają się stosowane technologie, wszystko po to aby było szybciej, bezpieczniej i jeszcze wygodniej. Taki stan rzeczy wymaga ciągłego nadzoru i wprowadzania uaktualnień, ale także dbanie o bezpieczeństwo również systemu komunikacji głosowej opartej o sieć IP (VoIP). Nasi specjaliści wykonują czynności administracyjne w oparciu o przygotowane procedury w ściśle określony sposób i w określonym czasie, tak aby nie przerywać bieżącej pracy firmy.

Wsparcie dla aplikacji 


Każda firma wykorzystująca w swej działalności komputery, używa różnorodnego oprogramowania w tym arkuszy kalkulacyjnych, oprogramowania do obróbki tekstu czy grafiki, a także oprogramowania do zarządzania firmą. Nasi specjaliści po wstępnym przeszkoleniu, ale przede wszystkim dzięki ogromnemu doświadczeniu zdobywanemu przez lata jak i dostępnym bazom wiedzy, są w stanie pomóc w różnego rodzaju problemach tak, aby praca w Państwa firmie odbywała się płynnie. Aby pracownicy mogli skupić się na osiąganiu wyników w swojej pracy.

Wsparcie dla użytkowników komputerów


Nasi wykwalifikowani konsultanci na każdym etapie współpracy, są gotowi przeprowadzić wymagane szkolenia o ile będzie taka potrzeba. Nasze szkolenia z obsługi komputera pomagają pracownikom wydajniej pracować.

Instalacja oprogramowania


Komputery działające w firmie zazwyczaj służą po to aby wspomagać zachodzące operacje w organizacji. W większości przypadków dzieje się to w oparciu o różnorodne oprogramowanie, a w tym arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie do zarządzania firmą itp. Instalacja w określony wewnętrznymi procedurami sposób znacznie ogranicza ilość problemów i błędów, mogących się pojawić w toku pracy tych programów. Nasi specjaliści wiedzą jak instalować oprogramowanie, aby działało ono w sposób najbardziej optymalny dla danej firmy. W każdej chwili możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, także przy bardziej skomplikowanych instalacjach.

Zarządzanie domeną, tworzenie kont użytkowników 


Nasi specjaliści w każdej chwili są gotowi do realizacji szybkich zleceń gdy, pojawia się w firmie taka potrzeba. Jesteśmy przygotowani odpowiednio do tego i wiemy, że nawet zatrudnienie pracownika może odbyć się „z dnia na dzień”. Dzięki opracowaniu procedury zakładania kont, proces ten może przebiegać bardzo szybko, niezależnie od dostępności Państwa opiekuna.

Zarządzanie pocztą email


W większych firmach w których komunikacja odgrywa kluczową rolę, niezbędne jest administrowanie zasobami poczty email. Proces taki polega na planowaniu wielkości skrzynek dla poszczególnych stanowisk, doborze odpowiednich zasobów na serwerach, automatyzacji i standaryzacji podpisów email, planowaniu bezpieczeństwa, instalacji niezbędnych uaktualnień systemowych. Są to zadania administratorskie, które wymagają odpowiednich procedur działania. Nasi inżynierowie odpowiadają za funkcjonowanie całego środowiska.

Wynajem pracowników IT


Jeśli Państwa potrzeby wymagają aby nasz pracownik był w 100% do Państwa dyspozycji, jest możliwość skorzystania z wygodnej formy leasingu pracowniczego.

Zarządzanie środkami trwałymi 


Każda duża firma jest zobowiązana prawem, prowadzić ewidencję wyposażenia i środków trwałych. W przypadku komputerów, tabletów, laptopów i innego wyposażenia IT, które często migruje od użytkownika do użytkownika, sprawa nie jest taka prosta. Jednak nasza firma od lat wspiera swoich klientów w tym procesie dostosowując procedury tak, aby w każdym momencie księgowość firmy klienta wiedziała gdzie znajduje się który komputer. Dzięki bazie środków trwałych mamy także pełną informację co się działo ze sprzętem w czasie – kiedy został przyjęty, kto go używał, czy był w serwisie itp.

Alligo Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Erazma Ciołka 13\10
01-445 Warszawa